Infantil

EDUCACIÓ INFANTIL

El segon cicle d’Educació Infantil comprèn l’etapa de 3 a 6 anys i consta de 3 cursos.
La finalitat de l'educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies.

A l'educació infantil afavorirem el desenvolupament de les capacitats i la seva interrelació, que ha de permetre als nens i a les nenes créixer integralment com a persones en el món actual, amb uns aprenentatges continuats i progressius,

Que volem aconseguir en aquesta etapa?

 • Volem que els nostres alumnes aprenguin a ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma.
 • Que aprenguin a pensar i a comunicar.
 • Que aprenguin a descobrir i tenir iniciativa.
 • Que aprenguin a conviure i habitar el món.
 • Tot això ho treballem a partir de les següents àrees:

  Descoberta d'un mateix i dels altresDescoberta d'un mateix i dels altres

  Autoconeixement i gestió de les emocions Joc i moviment Relacions afectives i comunicatives Autonomia personal i relacional

  Descoberta de l'entornDescoberta de l'entorn

  Exploració de l'entorn Experimentació i interpretació Raonament i representació

  Comunicació i llenguatgesComunicació i llenguatges

  Observar, escoltar i experimentar. Parlar, expressar i comunicar. Interpretar, representar i crear

  Com

  ho Fem?

  A l’etapa d’Educació infantil treballem partint d’una metodologia constructivista on alumne sigui protagonista del seu aprenentatge. Volem donar al nostre alumnat una educació vivencial que els ajudi a aprendre.
  Busquem un ambient que doni a l’infant seguretat i confiança i el faci créixer com a persona tot tenint en compte les característiques individuals de cada nen.
  Volem que els nostres nens i nenes gaudeixin aprenent d’una manera lúdica i sempre que sigui possible intentem que visquin les coses tot creant situacions d’experimentació amb diferents materials i objectes afavorint l’observació i la creació d’expectatives.
  En resum volem donar als nostres alumnes una educació integral basada en una bona educació emocional i una atenció personalitzada.

  P1140323

  Que

  Fem?

  • Activitats en gran grup, en petit grup i individuals
  • Projectes de treball on els nens podran investigar sobre temes que els interessen
  • Apadrinaments dels nens d’educació Infantil per l’alumnat de la ESO. Els nens d’ESO faran activitats amb els petits de l’escola en les celebracions i festes.
  • Taller d'Iniciació a l'Esport
  • Taller “dansa i audició”
  • Taller de joc
  • Taller d'Expressió Corporal
  • Taller “English is Fun”
  • Taller “Here we all go”
  • Racons de joc i de treball
  • Activitats PAE i PAL
  • Sortides per complementar el que es treballa a l’aula
  • Colònies a P-5
  • Projecte Agenda 21. Es treballa la reducció, reutilització i el reciclatge de les deixalles, tot vinculant-ho al projecte intern de l’hort ecològic escolar.
  TOP