Consell escolar

 «El Consell Escolar és el màxim òrgan col·legiat representatiu de la comunitat educativa, i la seva composició garanteix que els diversos estaments de l’escola tinguin ocasió de participar-hi i, per tant, de corresponsabilitzar-se de la gestió global del centre». 

Els membres actuals són:

PRESIDENT-DIRECTOR:

XAVIER SOLER I OLTRA

REPR. INSTITUCIÓ TITULAR:

MANEL HERNÁNDEZ I RODRÍGUEZ CARLOS FUENTES I GÓMEZ

REPR. DEL PROFESSORAT:

ASSUMPTA HOMS I CARBONELL XAVIER ORTIZ I DOMÈNECH SÒNIA MATÍNEZ SALMERÓN CRISTINA BLANCO ZAMBRANO

REPR. DELS PARES I MARES DE L´ALUMNAT:

NEUS ANDREU I CUPIDO ROSA MARIA BONILLA I IBERN FRANCISCO JOSÉ RABADÁN I GARCÍA XAVIER FERNÁNDEZ I ARROYO

REPR. DE L'ALUMNAT:

PAULA DEL RÍO FERNÁNDEZ MIREIA MUÑOZ JUÁREZ

REPR. DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS:

EDUARD MARTÍNEZ I MIRA

TOP