Equip professorat

Manel Hernández

Manel Hernández

Director titular
Xavier Soler i Oltra

Xavier Soler i Oltra

Director acadèmic i professor ESO (Llengua i Literatura)
Dolors Garcia

Dolors Garcia

Subdirectora i secretària acadèmica, Mestra d’EP
Sílvia Serra

Sílvia Serra

Cap d’estudis d’EI i EP, Mestra d’EP
Andreu Roig

Andreu Roig

Cap d’estudis d’ESO Professor d’ESO (Anglès)
Francesc Tejera

Francesc Tejera

Coordinador de Qualitat, Millora i Innovació Professor d’ESO (Llengua i Literatura i Francès)
Daniel Cierto

Daniel Cierto

Coordinador de Pastoral i Cultura Ecològica Mestre d'EP
Conxita Alias

Conxita Alias

Coordinadora TIC i d’EI Mestra d'EI
Marta Orozco

Marta Orozco

Coordinadora d'Orientació Psicopedagoga i mestra d'EP
Assumpta Homs

Assumpta Homs

Coordinadora pedagògica d’EP Mestra d'EP
Raquel Nogueira

Raquel Nogueira

Coordinadora pedagògica d’EP i d’activitats extraescolars de la secció cultural Mestra d'EP
Lourdes Lillo

Lourdes Lillo

Coordinadora pedagògica d’ESO Professora d’ESO (Llengua i Literatura i Llatí)
Rosa Ramírez

Rosa Ramírez

Coordinadora pedagògica d’ESO Professora d’ESO (Ed. Visual i Plàstica)
Èric Carrera

Èric Carrera

Coordinador d'activitats extraescolars de la secció esportiva Mestre d’EP
Josep Gomis

Josep Gomis

Coordinador d'activitats extraescolars de la secció esportiva Mestre d’EP (Educació Física)
Carme Miró

Carme Miró

Coordinadora de biblioteca escolar Mestra d’EP
Eva Perera

Eva Perera

Coordinadora del Personal Auxiliar de Conversa. Mestra a EP i professora d’ESO (Anglès)
Ignasi Estarlich

Ignasi Estarlich

Mestre d’EI
Marta Martínez

Marta Martínez

Pedagoga i mestra a EI i a cicle inicial d’EP
Sònia Martínez

Sònia Martínez

Mestra d’EI
Montse Rodríguez

Montse Rodríguez

Mestra d’EI
Montse Rojas

Montse Rojas

Mestra d’EI
Montse Solé

Montse Solé

Mestra d’EI
Anna Rosa Gelabert

Anna Rosa Gelabert

Psicomotricista a EI
Esteve Albiol

Esteve Albiol

Mestre d’EP
Mireia Boix

Mireia Boix

Mestra a EP
Laia Coll

Laia Coll

Mestra a EI (Anglès) i a EP (Francès)
Cristina Jardón

Cristina Jardón

Mestra a EP
Rosa Domènech

Rosa Domènech

Mestra d’EP
Rosa Fontas

Rosa Fontas

Mestra d’EP
Carme Guardiola

Carme Guardiola

Mestra a EI i EP (Música)
Eva Ortí

Eva Ortí

Mestra d’EP (Anglès)
Natàlia Pérez

Natàlia Pérez

Mestra d’EP
Montserrat Soler

Montserrat Soler

Mestra d’EP
Raul Soleto

Raul Soleto

Mestre d’EP
Montserrat Valera

Montserrat Valera

Mestra a EP
Cristina Blanco

Cristina Blanco

Professora d’ESO (Matemàtiques)
Albert Callau

Albert Callau

Professor d’ESO (Matemàtiques i Ciències)
Llorenç Garcia

Llorenç Garcia

Professor d’ESO (Música)
Elena Garcia

Elena Garcia

Professora d’ESO (Religió i Servei Comunitari)
Xavier Ortiz

Xavier Ortiz

Professor d’ESO (Geografia i Història)
Joaquim Paretas

Joaquim Paretas

Professor d’ESO (Ciències i Matemàtiques)
Eduard Rodriguez

Eduard Rodriguez

Professor d’ESO (Educació física)
Victoria Sabaté

Victoria Sabaté

Professora d’ESO (Tecnologies)
Goretti Salguero

Goretti Salguero

Professora d’ESO (Geografia i Història)
Sara Valencia

Sara Valencia

Professora d’ESO (Llengua i literatura)
Amelia Villamayor

Amelia Villamayor

Professora d’ESO (Economia, Emprenedoria, Anglès i Llengua i literatura)
Núria Sala

Núria Sala

Professora d’ESO (Anglès i Ciències)
TOP