Equip professorat

Manel Hernández

Director titular

Xavier Soler i Oltra

Director acadèmic i professor ESO (Llengua i Literatura)

Dolors Garcia

Subdirectora i secretària acadèmica, Mestra d’EP

Sílvia Serra

Cap d’estudis d’EI i EP, Mestra d’EP

Andreu Roig

Cap d’estudis d’ESO Professor d’ESO (Anglès)

Francesc Tejera

Coordinador de Qualitat, Millora i Innovació Professor d’ESO (Llengua i Literatura i Francès)

Daniel Cierto

Coordinador de Pastoral i Cultura Ecològica Mestre d'EP

Sònia Martínez

Coordinadora d'EI i Mestra d’EI

Marta Orozco

Coordinadora d'Orientació Psicopedagoga i mestra d'EP

Assumpta Homs

Coordinadora pedagògica d’EP Mestra d'EP

Raquel Nogueira

Coordinadora pedagògica d’EP i d’activitats extraescolars de la secció cultural Mestra d'EP

Lourdes Lillo

Coordinadora pedagògica d’ESO Professora d’ESO (Llengua i Literatura i Llatí)

Rosa Ramírez

Coordinadora pedagògica d’ESO Professora d’ESO (Ed. Visual i Plàstica)

Èric Carrera

Coordinador d'activitats extraescolars de la secció esportiva Mestre d’EP

Josep Gomis

Coordinador d'activitats extraescolars de la secció esportiva Mestre d’EP (Educació Física)

Carme Miró

Coordinadora de biblioteca escolar Mestra d’EP

Conxita Alias

Mestra d'EI

Ignasi Estarlich

Coordinador TIC i Mestre d’EI

Marta Martínez

Pedagoga i mestra a EI i a cicle inicial d’EP

Montse Rodríguez

Mestra d’EI

Montse Rojas

Mestra d’EI

Montse Solé

Mestra d’EI

Anna Rosa Gelabert

Psicomotricista a EI

Esteve Albiol

Mestre d’EP

Mireia Boix

Mestra a EP

Laia Coll

Mestra a EI (Anglès) i a EP (Francès)

Cristina Jardón

Mestra a EP

Rosa Domènech

Mestra d’EP

Rosa Fontas

Mestra d’EP

Carme Guardiola

Mestra a EI i EP (Música)

Eva Ortí

Mestra d’EP (Anglès)

Natàlia Pérez

Mestra d’EP

Montserrat Varela

Mestra a EP

Cristina Blanco

Professora d’ESO (Matemàtiques)

Albert Callau

Professor d’ESO (Matemàtiques i Ciències)

Llorenç Garcia

Professor d’ESO (Música)

Elena Garcia

Professora d’ESO (Religió i Servei Comunitari)

Xavier Ortiz

Professor d’ESO (Geografia i Història)

Joaquim Paretas

Professor d’ESO (Ciències i Matemàtiques)

Eduard Rodriguez

Professor d’ESO (Educació física)

Victoria Sabaté

Professora d’ESO (Tecnologies)

Goretti Salguero

Professora d’ESO (Geografia i Història)

Sara Valencia

Professora d’ESO (Llengua i literatura)

Amelia Villamayor

Professora d’ESO (Economia, Emprenedoria, Anglès i Llengua i literatura)

Núria Sala

Professora d’ESO (Anglès i Ciències)
TOP