Pastoral

La principal missió en l’àmbit de la pastoral del nostre col·legi és la d’educar en la llibertat interior, d’aquesta manera aconseguim que els nostres alumnes creixin com a persones més humanes i alegres. Tractem de trobar les estratègies necessàries per fer que, mitjançant les dinàmiques de grup, la reflexió individual i la participació en totes les activitats de clau pastoral, els alumnes puguin escollir el seu propi projecte de vida.

És des de la pastoral que ens ocupem del creixement personal de l’alumnat deixant de banda allò que és purament acadèmic per endinsar-nos en la seva essència, en allò que els definirà com a persones més enllà dels seus interessos i talents professionals. En un món tan divers com el nostre, és de vital importància fer-ho des del respecte i l’enriquiment que suposa la diferència; cercant allò que ens uneix i defugint de la confrontació.

Un dels pilars fonamentals que ens han de permetre aquesta difícil i apassionant tasca és l’educació en valors, font de semblança entre persones de diferent procedència; complementant-ne la transmissió amb activitats que, partint del testimoniatge, conviden els alumnes a posar-los en pràctica. En aquest sentit, resulten de gran importància els projectes que s’organitzen amb vocació de servei.

ACTIVITATS

 • PREGÀRIES-REFLEXIÓ ALS CLAUSTRES
 • Al començar i  a l’acabar el claustre es visualitza un vídeo, es realitza una pregària o es fa una dinàmica de grup.

 • DIADA DE SANT FRANCESC
 • Celebració matinal de tot el centre per recordar la figura de Sant Francesc, patró del col·legi.

  A la tarda, EI i EP, celebren conjuntament la diada amb una animador infantil a la pista coberta.

 • ADVENT
 • El departament de Pastoral orienta el professorat per mitjà de material pedagògic, dinàmiques i/o unitats didàctiques proposades per a celebrar el temps de preparació de l’arribada del Nadal.

 • NADAL
 • Celebració de la festa del Nadal per mitjà de nadales, pessebre vivent, accions benèfiques, parades d’objectes...

  Celebració a la capella amb alumnes i professorat.

 • VISITA A CASA D’EMPARA I CARITAS
 • Visita a la Casa d’Empara i Caritas per part de l’alumnat de 2n d’ESO.

  Funcionament del magatzem de Caritas. Proposta a fer de voluntaris.

  Xerrada a Casa d’Empara, nadales i intercanvi de manualitats amb els avis.

 • CAMPANYES SOLIDÀRIES DEL QUILO
 • La 1a setmana d’Advent i durant una setmana del 3r trimestre, es recullen productes d’higiene personal,  per a portar-los a Caritas Vilanova.

 • CAMPANYA CAP NEN SENSE BOLQUER
 • Durant les setmanes prèvies a Nadal es desenvolupa la campanya de recollida de bolquers per a l’Economat de Vilanova i la Geltrú (4t d’ESO)

 • DENIP
 • El departament de Pastoral orienta el professorat per mitjà de material pedagògic, dinàmiques i/o unitats didàctiques proposades des del conjunt de la província de la Immaculada Concepció.

 • QUARESMA
 • El departament de Pastoral orienta el professorat per mitjà de material pedagògic, dinàmiques i/o unitats didàctiques per tal de desenvolupar activitats relacionades amb la transcendència amb la finalitat de preparar-nos per a la Pasqua.

 • CELEBRACIÓ DE LA PASQUA
 • Celebració de la Pasqua a la capella durant un matí.

 • PREGÀRIA DE BON DIA
 • Primera activitat que es fa a l’aula cada dia: pregària, cançó, frase, etc. Per mitjà de la qual es treballen els valors franciscans.

 • CLASSES DE RELIGIÓ
 • Classes de la matèria de Religió orientades a fer créixer l’esperit cristià i franciscà de l’alumnat, al coneixement de la cultura religiosa i al propi coneixement espiritual.

 • REUNIÓ COORDINACIÓ DE PASTORAL
 • Reunió setmanal d’una hora on es plantegen, es decideixen i s’impulsen accions pastorals relacionades amb la vida del centre.

 • TALLER DE VALORS
 • Taller de 30 minuts on es treballen diferents valors humans partint de projeccions de vídeos que motiven la reflexió sobre els diferents temes, activitats dirigides per a la reflexió personal i de grup, recerca de notícies per a treballar els conflictes, etc.

 • APADRINAMENT ESO-EI
 • Conjunt d’activitats programades al llarg de l’any on els alumnes d’ESO i EI es relacionen tot intercanviant experiències, jocs, treballs, etc.

ACTIVITATS

 • AGENDA 21: Treball continu envers la sostenibilitat del centre, de la ciutat i del món.
  (projecte “ Les 3 Esses: Salut, Solidaritat i Sostenibilitat”)
 • HORT ESCOLAR/ANIMALS DE GRANJA: tot l’alumnat d’Educació Primària té cura de l’hort del col·legi i dels animals de granja sota la supervisió del professorat.

  RECOLLIDA SELECTIVA: separació de residus: paper, rebuig, envasos, orgànica i piles.

  DECÀLEG VERD: Participació de l’alumnat en el desenvolupament del Decàleg Verd

  DELEGAT VERD: alumne encarregat de vetllar pel correcte desenvolupament del Decàleg Verd.

  PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS PROPOSADES DES DE L’AJUNTAMENT: dia del medi ambient, Clean up day, jornades de formació, etc.

 • CONCURS BÍBLIC
 • Participació en el Concurs Bíblic organitzat per les diferents Diòcesis de Catalunya (participa 5è i 6è d’EP)

 • APS DONACIÓ DE SANG
 • Treball orientat pel Banc de Sang i Teixits on l’alumnat participa en l’elaboració d’una campanya de donació de sang. És un treball transversal que cada curs aplega a familiars i amics per mostrar la seva solidaritat (organitza 2n d’EP)

 • DIA DEL MEDI AMBIENT
 • El departament de Pastoral orienta el professorat per mitjà de material pedagògic, dinàmiques i/o unitats didàctiques. Es fa una celebració, acció o acte per simbolitzar l’estima a la natura.

 • EMPRENEDORIA
 • Durant tot el curs, l’alumnat de 5è i 6è desenvolupa un projecte d’emprenedoria, recolzat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb la finalitat de realitzar accions emprenedores que comportin una millora cap a algun destinatari. Part dels beneficis del projecte van destinats a una organització social.

 • BERENAR SOLIDARI
 • Intercanvi de pa amb xocolata per un o més brics de llet, a les portes del Col·legi. La llet recollida es trasllada a l’economat de Vilanova i la Geltrú.

 • SERVEI COMUNITARI
 • Optativa que promou que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat (3r ESO)

 • TROBADES EXTRAESCOLARS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA
 • Realització de trobades fora de l’horari escolar entre els membres del Col·legi. Principalment en el dinar de Nadal i en la sortida de final de curs, al juliol. També s’hi inclou alguna altra trobada organitzada des del centre.

 • PROJECTE MISSIONER HESED-PERÚ
 • Realització de diferents activitats durant el curs on es recullen diners per a un projecte missioner comú amb les escoles de la Província de la Immaculada Concepció. Aquest projecte ve determinat per la coordinadora de Pastoral de la província.

 • VOLUNATARIAT DE MIGDIA
 • Accions que realitzen grups reduïts d’alumnat de 6è en horari de migdia sota la supervisió d’un mestre:  manteniment de projectes del taller de tecnologia sostenible, arranjament d’espais escolars comuns (hort, pati), etc.

 • TALLER TECNOLOGIA SOSTENIBLE
 • Projectes realitzats pels alumnes de cicle superior a partir d’objectes en desús i amb una finalitat de servei al centre.

TOP