ACTIVITATS EN ESPAIS EXTERIORS

Els aprenentatges a la natura són un dels elements identitaris del nostre projecte educatiu. Aprofitar l’entorn privilegiat del centre, amb 50.746m2 que inclouen els edificis a més a més de quatre pinedes, un parc infantil, dos patis interiors, pistes d’atletisme i bàsquet, entre altres equipaments esportius, n'és un element clarament afavoridor i clau.

El nostre entorn natural i els nostres espais exteriors s’han convertit en part de les nostres classes, ja que tots els docents a les programacions de les seves àrees han incorporat activitats fora de l’aula.

Els aprenentatges dins de l’aula són necessaris en certs moments, però també generen comportaments passius on l’alumne només espera una classe magistral sense haver de fer més. Estar en contacte amb la natura és bo per a la seva salut física i psicològica alhora que suposa un element motivacional molt potent per aprendre.