APRENENTATGE EMOCIONAL

Les competències personals relacionades amb l’equilibri emocional són cada cop més necessàries a l’hora d’integrar-se en la societat actual i imprescindibles per treballar en equip.

Actualment, des de diferents àmbits, es posa de relleu la necessitat d’una intervenció educativa que faciliti l’equilibri i l’estabilitat emocional, perquè sabem que les emocions i els sentiments guien bona part de la presa de decisions i d’actuacions.

Els valors passen a ser integrats només si a més de ser raonats, són sentits. Aquest sentir és saludable, és un procés educatiu que ha de durar tota la vida.  Les bases i els recursos d’aquest procés s’han de proporcionar des de tots els àmbits educatius.

En aquesta línia, al nostre centre el treball de les competències emocionals i socials de l'alumnat es fonamenta en els següents tres eixos d'acció:

  • EDUCACIÓ PER A LA SALUT: HÀBITS SALUDABLES I SEGURETAT I RISCOS
  • BENESTAR EMOCIONAL:  CONEIXEMENT INTRAPERSONAL O AUTOCONEIXEMENT
  • CONVIVÈNCIA: CONEIXEMENTS I HABILITATS INTERPERSONALS PER A LA SOCIALITZACIÓ

Amb el treball en aquests tres eixos contribuirem a capacitar el nostre alumnat en la consecució del seu èxit personal i social, d’una banda, i en la prevenció i gestió saludable i positiva dels conflictes, d’una altra.