CATALUNYA 2030

Com a centre compromès amb la cultura ecològica del nostre alumnat, estem implementant dins les nostres metodologies d’aprenentatge per a la vida el treball dels ODS, és a dir, dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible.

La resolució "Agenda 2030: transformar el nostre món" aprovada el setembre de 2015 per l'Assemblea General de les Nacions Unides aplega un total de 17 ODS amb l'objectiu de promoure la prosperitat a la vegada que es protegeix el medi ambient.

Els 17 ODS no són independents els uns dels altres, sinó que estan interconnectats. El desenvolupament ha d'equilibrar la sostenibilitat mediambiental, l'econòmica i la social. Per posar fi a la pobresa cal activar un seguit d'estratègies per al creixement econòmic i per al desenvolupament de respostes a necessitats socials com l'educació, la salut, la igualtat i les oportunitats laborals, a la vegada que es lluita contra el canvi climàtic i es treballa per preservar boscos i oceans.

Des del nostre col·legi garantim el treball amb el nostre alumnat d’aquests objectius de forma transversal i en totes les etapes. Només treballant amb els infants i joves des del moment actual podem donar-los eines per tenir en un futur un món més saludable, just i equitatiu, i donar-los eines perquè puguin contribuir a frenar el canvi climàtic.