COEDUCACIÓ

L’acció educativa al nostre centre va avançant cap a un sistema inclusiu que incorpora la igualtat de gènere i la coeducació per contribuir a la millora de la convivència, al desenvolupament de relacions afectives respectuoses sense discriminació per raó de gènere i a la prevenció de la violència masclista.

 

Els eixos centrals del treball en coeducació al nostre centre són:

  • Estereotips de gènere.
  • Llenguatge inclusiu.
  • Educació afectivosexual.
  • Prevenció de la violència de gènere i contra el col·lectiu LGTBIQ+.
  • Acompanyament i orientació personal.

“ Només es veu el que es mira, i només es mira el que s’està preparat per veure”.

Alphonse Betillon