CREATIVITAT

La creativitat és una qualitat pròpia de l’ésser humà, però no és innata i, per això, és important treballar-la. Normalment tenim la tendència a pensar que la creativitat es refereix a l'àmbit de l'art; en canvi, la creativitat també va lligada a la innovació, a l’emprenedoria, a ser capaç de buscar solucions i respostes i es vincula també al pensament crític.

La línia de l’aprenentatge creatiu que despleguem al nostre centre comprèn les habilitats i destreses del pensament, el desenvolupament del pensament crític i el desenvolupament del pensament creatiu. Aquestes habilitats són importants per al desenvolupament educatiu i personal de l'alumnat.

La creativitat és creació i la creació és en totes les àrees, no és només a la plàstica i a la música. Quan el nostre alumnat surti al món laboral un dels aspectes que els tindran en compte serà aquest pensament creatiu i divergent, la capacitat d’adaptació a una situació de canvi, que siguin capaços i capaces de trobar solucions als problemes. Per facilitar aquest aprenentatge s'adopten línies metodològiques diverses, com són la teoria dels sis barrets o el design thinking, entre d’altres.