CASAL D'ESTIU

Per a la vostra disposició de cara al juliol vinent, després d'haver estat valorant a consciència i deteniment els Criteris generals, emesos per la Generalitat de Catalunya, per a l'organització de les activitats de lleure educatiu de l'estiu 2020 amb l'empresa organitzadora del nostre casal d'estiu, des del centre s'ha convingut no oferir aquesta activitat en l'edició d'enguany arran de les nombroses restriccions que s'han de prendre quant a l'organització de grups, contractació extra del monitoratge i mesures preventives extremadament estrictes a fi de minimitzar els riscos d'un possible rebrot.

 

Tot agraint que entengueu la decisió presa, rebeu una cordial salutació

TOP