ADMINISTRACIÓ

Eduard Martínez i Mira és l’administrador assignat per l’equip de titularitat per dur a terme les tasques oportunes a tals efectes al nostre col·legi. Us pot atendre telefònicament tots els matins de dilluns a divendres de 8.00h. a 15.00h., i presencialment sota cita concertada.

 

En el servei de comptabilitat del centre es compta amb Alicia Garcia Mondéjar, que treballa en horari de matí, de dilluns a divendres.

Eduard Martínez

Administrador del centre

Alícia Garcia

Responsable de comptabilitat

Si voleu contactar amb administració ompliu aquest formulari: