CONSELL ESCOLAR

«El Consell Escolar és el màxim òrgan col·legiat representatiu de la comunitat educativa, i la seva composició garanteix que els diversos estaments de l’escola tinguin ocasió de participar-hi i, per tant, de corresponsabilitzar-se de la gestió global del centre». 


Procés de renovació del Consell Escolar de Centre 2021

D'acord amb la Resolució EDU/3043/2021, de 6 d’octubre, DOGC Núm. 8521 de 13.10.2021, i en aplicació del que s'estableix l’article 28 del Decret 102/2010, de 3 d’agost i en el reglament de règim interior del centre, durant el mes de novembre del 2021 s'ha de realitzar el procés de renovació del Consell Escolar de Centre que no es va poder dur a terme el novembre del 2020 arran de les restriccions de la pandèmia.

En la present convocatòria s’ha seleccionat UNA persona representant del sector de les famílies.

Les eleccions per a aquest sector es varen realitzar dijous 25 de novembre, amb una participació del 2,5% del cens d'electorat. Vegeu-ne l'acta.

La persona escollida serà membre del Consell Escolar de Centre fins al desembre de 2025.

Adjuntem el document amb la nova composició del Consell Escolar de Centre arran del procés d'elecció de l'edició 2021: Composició del nou CEC.

Us facilitem el document amb les normes de procediment que regeixen la present convocatòria: Normes de procediment 2021.

Calendari

  • Inici del procés: a partir del 2 de​ novembre de 2021.
  • Constitució de les meses electorals: dimecres 10 de novembre de 2021.
  • Votacions: dijous 25 de novembre per al sector de les famílies. Matí, de 9 a 9.30h. Tarda, de 17 a 17.30h. Lloc: sota el porxo del racó del pare Menero.
  • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels membres: dimecres 15 de desembre de 2021.

Calendari eleccions al Consell Escolar del nostre centre.

Els membres actuals són:

PRESIDENT-DIRECTOR:

PRESIDENT-DIRECTOR:

XAVIER SOLER I OLTRA

REPR. INSTITUCIÓ TITULAR:

REPR. INSTITUCIÓ TITULAR:

MANEL HERNÁNDEZ I RODRÍGUEZ CARLOS FUENTES I GÓMEZ, EDUARD MARTÍNEZ MIRA

REPR. DEL PROFESSORAT:

REPR. DEL PROFESSORAT:

ALBERT CALLAU PÉREZ, MARTA MARTÍNEZ LÓPEZ, CÈLIA OLIVARES MUÑOZ, FRANCESC TEJERA RABANEDA

REPR. DELS PARES I MARES DE L´ALUMNAT:

REPR. DELS PARES I MARES DE L´ALUMNAT:

ALÍCIA GARCÍA-ALMONACID FERNÁNDEZ CARLA LOMBARDERO BORRASCA, ALEXANDRA PÉREZ MONTES, LOURDES ROMERO DE LAMO,

REPR. DE L'ALUMNAT:

REPR. DE L'ALUMNAT:

LAIA CONTRERAS CARBAJO, XÈNIA GARCIA NAVARRO

REPR. DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS:

REPR. DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS:

ALÍCIA GARCIA MONDÉJAR