CONSERGERIA

Francisco Vargas Anguís s’ocupa de les tasques de consergeria, manteniment, reprografia i de suport en d’altres serveis que fan possible el bon funcionament del centre durant els matins i primera hora de la tarda, de dilluns a divendres. Durant el matí rep el suport de Yolanda Garcia, en tasques d’adjunt de consergeria.

En la franja de tarda, vespre i nit aquestes tasques són desenvolupades pel conserge del segon torn Carles Pozuelo Ortiz, que abasta tots els serveis en horari extraescolar, també de dilluns a divendres.

Francisco Vargas

Conserge en torn de matí

Carles Pozuelo

Conserge en torn de tarda

Yolanda Vázquez

Auxiliar de consergeria