DOCUMENTACIÓ

Aquí podreu descarregar tota la documentació oficial del Col·legi.

INTRODUCCIÓ

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

CRITERIS I MECANISMES DE COORDINACIÓ EDUCATIVA

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE:PROGRAMA INTEGRAT DE LLENGÜES EN EL MARC D’UNA ESCOLAPLURILINGÜE

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS AL CENTRE

CURRÍCULUM I3

CURRÍCULUM I4

CURRÍCULUM I5

CURRÍCULUM 1r

CURRÍCULUM 2n

CURRÍCULUM 3r

DOSSIER

CURRÍCULUM 4t

CURRÍCULUM 5è

CURRÍCULUM 6è