DOCUMENTACIÓ

Aquí podreu descarregar tota la documentació oficial del Col·legi.

TUTORIES

LLIBRES DE TEXT

PLA ESPECÍFIC D’OBERTURA DE CENTRE PER AL CURS 21-22

INTRODUCCIÓ

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

CRITERIS I MECANISMES DE COORDINACIÓ EDUCATIVA

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE:PROGRAMA INTEGRAT DE LLENGÜES EN EL MARC D’UNA ESCOLAPLURILINGÜE

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS AL CENTRE

CURRÍCULUM P3

CURRÍCULUM P4

CURRÍCULUM P5

CURRÍCULUM 1r

CURRÍCULUM 2n

CURRÍCULUM 3r

CURRÍCULUM 4t

CURRÍCULUM 5è

CURRÍCULUM 6è