EQUIP DIRECTIU

L’equip directiu del Col·legi Sant Bonaventura està format per les següents persones i àrees de responsabilitat:

Manel Hernández

Director titular

Dolors Garcia Montolio

Directora i Mestra d’EP

Xavier Soler i Oltra

Subdirector i secretari acadèmic

Eduard Martínez i Mira

Administrador

Andreu Roig i Raventos

Cap d'estudis d'ESO

Silvia Serra

Cap d'estudis d'Educació Primària i Educació Infantil

Daniel Cierto i Julià

Coordinador de Pastoral

Francesc Tejera i Rabaneda

Coordinador de Qualitat

Marta Orozco

Coordinadora d'Orientació Psicopedagoga i mestra d'EP