EQUIP DOCENT

Manel Hernández

Director titular

Dolors Garcia

Directora i secretària acadèmica, Mestra d’EP

Xavier Soler i Oltra

Subdirector acadèmic i professor ESO (Llengua i Literatura)

Andreu Roig

Cap d’estudis d’ESO Professor d’ESO (Anglès)

Sílvia Serra

Cap d’estudis d’EI i EP, Mestra d’EI

Marta Orozco

Coordinadora d'Orientació Psicopedagoga i mestra d'EP

Francesc Tejera

Coordinador de Qualitat, Millora i Innovació Professor d’ESO (Llengua i Literatura i Francès)

Daniel Cierto

Coordinador de Pastoral i Cultura Ecològica Mestre d'EP

Lourdes Lillo

Coordinadora pedagògica d’ESO Professora d’ESO (Llengua i Literatura i Llatí)

Rosa Ramírez

Coordinadora pedagògica d’ESO Professora d’ESO (Ed. Visual i Plàstica)

Assumpta Homs

Coordinadora pedagògica d’EP Mestra d'EP

Èric Carrera

Coordinador pedagògic i Mestre d’EP

Raquel Nogueira

Coordinadora pedagògica d’EP i Mestra d'EP

Ignasi Estarlich

Coordinador pedagògic d'EI i TIC i Mestre d’EI

Carme Miró

Coordinadora de biblioteca escolar Mestra d’EP

Conxita Alias

Mestra d'EI

Montse Rodríguez

Mestra d’EI

Montse Rojas

Mestra d’EI

Sònia Martínez

Mestra d’EI

Laia Coll

Mestra d'EI i a EP (Francès)

Anna Rosa Gelabert

Psicomotricista a EI

Natàlia Pérez

Mestra d’EP i EI (Anglès)

Marta Martínez

Pedagoga i mestra a EI i a cicle inicial d’EP

Cèlia Olivares

Mestra d'EP

Rosa Fontas

Mestra d’EP

Montserrat Varela

Mestra d'EP

Cristina Jardón

Mestra d'EP

Esteve Albiol

Mestre d’EP

Rosa Domènech

Mestra d’EP

Goretti Salguero

Mestra a EP

Ariadna Gallego

Mestra d'EP (anglès)

Carme Guardiola

Mestra EP (Música i Francès)

Josep Gomis

Mestre d’EP (Educació Física)

Mireia Boix

Mestra de suport educatiu a EP

Cristina Blanco

Professora d’ESO (Matemàtiques)

Albert Callau

Professor d’ESO (Matemàtiques i Ciències)

Llorenç Garcia

Professor d’ESO (Música)

Elena Garcia

Professora d’ESO (Religió i Servei Comunitari)

Xavier Ortiz

Professor d’ESO (Geografia i Història)

Joaquim Paretas

Professor d’ESO (Ciències i Matemàtiques)

Eduard Rodriguez

Professor d’ESO (Educació física)

Victoria Sabaté

Professora d’ESO (Tecnologies)

Sara Valencia

Professora d’ESO (Llengua i literatura)

Amelia Villamayor

Professora d’ESO (Economia, Emprenedoria, Anglès i Llengua i literatura)

Núria Sala

Professora d’ESO (Anglès i Ciències)

Belén Marcos

Professora d’ESO (Anglès)