EQUIP PROFESSORAT

Manel Hernández

Director titular

Xavier Soler i Oltra

Director acadèmic i professor ESO (Llengua i Literatura)

Dolors Garcia

Subdirectora i secretària acadèmica, Mestra d’EP

Andreu Roig

Cap d’estudis d’ESO Professor d’ESO (Anglès)

Sílvia Serra

Cap d’estudis d’EI i EP, Mestra d’EP

Marta Orozco

Coordinadora d'Orientació Psicopedagoga i mestra d'EP

Francesc Tejera

Coordinador de Qualitat, Millora i Innovació Professor d’ESO (Llengua i Literatura i Francès)

Daniel Cierto

Coordinador de Pastoral i Cultura Ecològica Mestre d'EP

Lourdes Lillo

Coordinadora pedagògica d’ESO Professora d’ESO (Llengua i Literatura i Llatí)

Rosa Ramírez

Coordinadora pedagògica d’ESO Professora d’ESO (Ed. Visual i Plàstica)

Assumpta Homs

Coordinadora pedagògica d’EP Mestra d'EP

Raquel Nogueira

Coordinadora pedagògica d’EP i d’activitats extraescolars de la secció cultural Mestra d'EP

Sònia Martínez

Coordinadora d'EI i Mestra d’EI

Èric Carrera

Coordinador d'activitats extraescolars de la secció esportiva Mestre d’EP

Josep Gomis

Coordinador d'activitats extraescolars de la secció esportiva Mestre d’EP (Educació Física)

Carme Miró

Coordinadora de biblioteca escolar Mestra d’EP

Ignasi Estarlich

Coordinador TIC i Mestre d’EI

Conxita Alias

Mestra d'EI

Montse Rodríguez

Mestra d’EI

Montse Rojas

Mestra d’EI

Laia Coll

Mestra d'EI i a EP (Francès)

Anna Rosa Gelabert

Psicomotricista a EI

Carme Guardiola

Mestra a EI i EP (Música)

Marta Martínez

Pedagoga i mestra a EI i a cicle inicial d’EP

Cèlia Olivares

Mestra d'EP

Rosa Fontas

Mestra d’EP

Montserrat Varela

Mestra d'EP

Natàlia Pérez

Mestra d’EP

Cristina Jardón

Mestra d'EP

Esteve Albiol

Mestre d’EP

Mireia Boix

Mestra d'EP

Rosa Domènech

Mestra d’EP

Ariadna Gallego

Mestra d'EP (anglès)

Goretti Salguero

Mestra a EP

Cristina Blanco

Professora d’ESO (Matemàtiques)

Albert Callau

Professor d’ESO (Matemàtiques i Ciències)

Llorenç Garcia

Professor d’ESO (Música)

Elena Garcia

Professora d’ESO (Religió i Servei Comunitari)

Xavier Ortiz

Professor d’ESO (Geografia i Història)

Joaquim Paretas

Professor d’ESO (Ciències i Matemàtiques)

Eduard Rodriguez

Professor d’ESO (Educació física)

Victoria Sabaté

Professora d’ESO (Tecnologies)

Sara Valencia

Professora d’ESO (Llengua i literatura)

Amelia Villamayor

Professora d’ESO (Economia, Emprenedoria, Anglès i Llengua i literatura)

Núria Sala

Professora d’ESO (Anglès i Ciències)

Belén Marcos

Professora d’ESO (Anglès)
TOP