SECRETARIA

time-8-512Leonor González Alcázar és la secretària administrativa del centre que us pot atendre telefònicament tots els matins de dilluns a divendres de 8.00h. a 10.00h. i Dimarts i dijous tarda de 15h a 17.30h. La secretaria acadèmica recau sobre la subdirectora del centre, Dolors Garcia Montolio, que gestiona i emet la documentació acadèmica sota demanda enregistrada a les dependències de secretaria.

Leonor González

Secretària administrativa

HORARIS D’ATENCIÓ PRESENCIAL EN FINESTRETA

Matins: Tots els dies lectius de 8:00 h. a 10:00 h.

Tardes: Dilluns i dijous de 15:00 h. a 17:00 h.