SECRETARIA

time-8-512Leonor González Alcázar és la secretària administrativa del centre que us pot atendre telefònicament tots els matins de dilluns a divendres de 9.00h. a 11.00h. Dilluns i dijous tarda de 15h a 17h.

La secretaria acadèmica recau sobre la subdirector del centre, Xavier Soler i Oltra, que gestiona i emet la documentació acadèmica sota demanda enregistrada a les dependències de secretaria.

Leonor González

Secretària administrativa

HORARIS D’ATENCIÓ PRESENCIAL EN FINESTRETA

Matins: Tots els dies lectius de 9:00 h. a 11:00 h.

Tardes: Dilluns i dijous de 15:00 h. a 17:00 h.