PASTORAL

La principal missió en l’àmbit de la pastoral del nostre col·legi és la d’educar en la llibertat interior, d’aquesta manera aconseguim que els nostres alumnes creixin com a persones més humanes i alegres.

És des de la pastoral que ens ocupem del creixement personal de l’alumnat deixant de banda allò que és purament acadèmic per endinsar-nos en la seva essència, en allò que els definirà com a persones més enllà dels seus interessos i talents professionals.

Un dels pilars fonamentals que ens han de permetre aquesta difícil i apassionant tasca és l’educació en valors, en aquest sentit, resulten de gran importància els projectes que s’organitzen amb vocació de servei.

QUÈ FEM?

SANT FRANCESC

SANT FRANCESC

• DIADA DE SANT FRANCESC Diada on tot el centre recorda la figura de Sant Francesc, patró del col•legi, per mitjà d’activitats festives, ecològiques i fraternes. • DIA DELS COL•LEGIS FRANCISCANS Diada en què tots els col•legis Franciscans aprofitem per conèixer-nos millor.

DENIP

DENIP

• DENIP El departament de Pastoral orienta l’alumnat i el professorat per a la celebració conjunta del Dia de la Pau i la No Violència.

DIA DEL MEDI AMBIENT

DIA DEL MEDI AMBIENT

• DIA DEL MEDI AMBIENT El departament de Pastoral orienta l’alumnat i el professorat per mitjà d’una celebració, acció o acte per simbolitzar l’estima a la natura. L’alumnat de 4t d’ESO planta un arbre al pati com a símbol del seu pas pel centre.

REFLEXIÓ DE BON DIA

REFLEXIÓ DE BON DIA

• REFLEXIÓ DE BON DIA Primera activitat que es fa a l’aula cada dia: pregària, cançó, frase, etc., per mitjà de la qual es treballen els valors franciscans.

QUARESMA

QUARESMA

• QUARESMA El departament de Pastoral orienta l’alumnat i professorat per mitjà de material pedagògic, dinàmiques i/o unitats didàctiques per tal de desenvolupar activitats relacionades amb la pròpia reflexió personal amb la finalitat de preparar-nos per a la Pasqua.

CLASSES DE RELIGIÓ

CLASSES DE RELIGIÓ

• CLASSES DE RELIGIÓ Classes de la matèria de Religió orientades a fer créixer l’esperit cristià i franciscà de l’alumnat, al coneixement de la cultura religiosa i al propi coneixement espiritual.

TALLERS

TALLERS

• TALLER DE VALORS Espai de temps on es treballen diferents valors humans partint de projeccions de vídeos que motiven la reflexió sobre els diferents temes, activitats dirigides per a la reflexió personal i de grup, recerca de notícies per a treballar els conflictes, etc. (ESO) • TALLER D’INTERIORITAT Optativa d’ESO on l’alumnat aprèn a conèixer millor la seva pròpia espiritualitat.

PADRINS

PADRINS

• APADRINAMENT ESO-EI Conjunt d’activitats programades al llarg de l’any on els alumnes d’ESO i EI es relacionen tot intercanviant experiències, jocs, treballs, etc.

SERVEI COMUNITARI

SERVEI COMUNITARI

• SERVEI COMUNITARI Activitat que promou que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat (3r ESO)

VISITA A CASA D’EMPARA I CÀRITAS

VISITA A CASA D’EMPARA I CÀRITAS

• VISITA A CASA D’EMPARA I CÀRITAS Visita a la Casa d’Empara i Càritas per part de l’alumnat de 2n d’ESO.

LA PASQUA

LA PASQUA

• CELEBRACIÓ DE LA PASQUA Celebració de la Pasqua a la capella durant un matí.

ADVENT

ADVENT

• ADVENT El departament de Pastoral orienta l’alumnat i el professorat per mitjà de material pedagògic, dinàmiques i/o unitats didàctiques proposades per celebrar el temps de preparació de l’arribada del Nadal.

NADAL

NADAL

• NADAL Celebració de la festa del Nadal per mitjà de nadales, accions benèfiques, parades d’objectes...

PESSEBRE VIVENT

PESSEBRE VIVENT

• PESSEBRE VIVENT Representació parlada de diferents quadres del pessebre interpretat per l’alumnat de cicle mitjà. Els decorats són realitzats per l’alumnat de 5è d’EP. Es realitza a l’entorn del Bosc de les Cabres i es recull la voluntat en favor de la Marató de TV3.

AGENDA 21

Projecte que engloba totes les activitats del centre relacionades amb l’ecologia i el medi ambient.

TALLERS

TALLERS

• TALLER DE CONTACTE AMB LA NATURA Taller d’una hora setmanal a cicle mitjà on l’alumnat realitza activitats competencials i manipulatives en un entorn natural: bosc , hort, jardí. • TALLER TECNOLOGIA SOSTENIBLE Projectes realitzats pels alumnes de cicle superior a partir d’objectes en desús i amb una finalitat de servei al centre.

HORT

HORT

• HORT ESCOLAR/ANIMALS DE GRANJA: tot l’alumnat d’Educació Primària té cura de l’hort del col•legi i dels animals de granja sota la supervisió del professorat. • HORT ESCOLAR D’EDUCACIÓ INFANTIL: L’alumnat d’Educació Infantil, en grups reduïts, té cura de l’hort escolar d’Infantil.

RECOLLIDA SELECTIVA

RECOLLIDA SELECTIVA

• RECOLLIDA SELECTIVA: separació de residus: paper, rebuig, envasos, orgànica i piles.

DECÀLEG VERD

DECÀLEG VERD

• DECÀLEG VERD: Participació de l’alumnat en el desenvolupament del Decàleg Verd • DELEGAT VERD: alumne encarregat de vetllar pel correcte desenvolupament del Decàleg Verd.

AJUNTAMENT

AJUNTAMENT

• PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS PROPOSADES DES DE L’AJUNTAMENT: dia del medi ambient, Clean up day, jornades de formació, etc.

EMPRENEDORIA

EMPRENEDORIA

• EMPRENEDORIA Durant tot el curs, l’alumnat de 5è i 6è desenvolupa un projecte d’emprenedoria, recolzat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb la finalitat de realitzar accions emprenedores que comportin una millora cap a algun destinatari. Part dels beneficis del projecte van destinats a una organització social.

DONACIÓ DE SANG

DONACIÓ DE SANG

• APS DONACIÓ DE SANG Treball orientat pel Banc de Sang i Teixits on l’alumnat participa en l’elaboració d’una campanya de donació de sang. És un treball transversal que cada curs aplega a familiars i amics per mostrar la seva solidaritat (organitza 2n d’EP)