STEAM

L’aprenentatge STEAM (sigla anglesa per a Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques) és un enfocament educatiu basat en l’ensenyament d’aquestes àrees d’una manera integrada i interdisciplinar que en pretén generar i fomentar l'interès de l'alumnat i potenciar, al seu torn, el desenvolupament d’un coneixement transversal.

L’enfocament STEAM propicia que l’alumnat treballi en equip i aprengui a resoldre problemes reals sobre els quals cal prendre decisions i reflexionar, que augmenti la seva capacitat de resoldre problemes de manera creativa, que fomenti el pensament crític individual i la seva autoestima i que impulsi les seves capacitats comunicatives. A més, l’ús de les tecnologies emergents minimitza la sensació intimidatòria que produeixen. A través de l’explicació d’hipòtesis i idees, fan connexions entre els objectius de la resolució de problemes i les activitats realitzades.

Essent conscients de la importància de les activitats relacionades amb les àrees STEAM, al nostre centre les fem presents en el dia a dia amb l’exploració de conceptes tan complexos com la mecànica, l’estàtica, la dinàmica, la pneumàtica, les energies renovables, l’electrònica o la robòtica. A través d’un aprenentatge vivencial, contextualitzat i significatiu, el nostre alumnat experimenta, s'emociona, coopera i de manera autònoma s’adona que l'error també és una oportunitat per aprendre.