TREBALL COOPERATIU

Una de les línies de treball que tenim incorporada en la nostra pràctica docent i que ens permet desenvolupar una tasca educativa eficient a les nostres aules és el denominat APRENENTATGE COOPERATIU.

Segons les línies de treball de base teòrica, aquest tipus d’aprenentatge consisteix a utilitzar amb una finalitat didàctica el treball en equips reduïts d’alumnes, a través d’activitats que assegurin al màxim la participació igualitària de l’alumnat i l’aprofitament de la interacció simultània entre ells. La finalitat és que tots els membres aprenguin els continguts fins al màxim de les seves possibilitats i aprenguin, a més, a treballar en equip i d’altres valors, com ara la solidaritat, el respecte per les diferències, la responsabilitat i l’ajuda mútua.